Želite, da vas redno obveščamo o aktualni ponudbi in novih projektih? Naročite se na naše e-novice.

Organizacija dogodkov in najem prostorov

V Poslovnem centru Cubis lahko najamete večnamenski prostor, sejne sobe ali učilnico.

O podjetju

Spoštovani investitorji, dragi poslovni partnerji!

RP investicije d.o.o. imajo svoje korenine v podjetju Ržišnik Perc. Delo naših strokovnjakov seže v leto 1991, ko smo vodili prve gradbene projekte. Strokovno znanje v podjetju temelji na inženirskem znanju, ki predstavlja ključni pogoj za uspešno realizacijo projekta.
Za svoje delo prevzemamo polno odgovornost, kar jamčimo z lastnim kapitalom.

Podjetje RP investicije d.o.o. je nastalo leta 2007 v toku preoblikovanja podjetja PROTIM Ržišnik Perc arhitekti in inženirji, z oddelitvijo oddelka podjetja, ki se je ukvarjal z vodenjem lastnih nepremičninskih in naložbenih projektov. Z oddelitvijo smo na novo družbo prenesli celotni nepremičninski kapital skupine podjetij Ržišnik Perc v vrednosti 16.000.000 €.

RP investicije s pomočjo storitvenih podjetij skupine ponujajo celovite rešitve od ideje, študij izvedljivosti in rentabilnosti, projektnega financiranja, vodenja izgradnje do uporabe in upravljanja objekta doma in v tujini. Prav tako vam izdelamo oceno tržne vrednosti nepremičninskih pravic - cenitev nepremičnine.  Vse našteto temelji na naših dolgoletnih izkušnjah ter na visoko razvitem know-howu.

Moderne stavbe nastajajo v okviru ekonomičnosti, funkcionalnosti in ekologije. Stavbe izražajo praktične, psihološke, družbene in osebne cilje, njihovo kakovost pa določajo naročniki, uporabniki, načrtovalci ter izvajalci.

Zavedamo se, da je danes ta proces odvisen od interdisciplinarnega dela in vzajemnega delovanja pri svetovanju, načrtovanju, vodenju in nadzoru projekta.

Na koncu štejejo le rezultati in na te smo v našem podjetju še posebej ponosni.

Direktorica:
Sabina Fašmon Muznik, univ. dipl. inž. grad.


Podjetje RP investicije d.o.o. je nastalo z oddelitvijo podjetja Protim Ržišnik Perc.

Prenosna družba:
Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o., Poslovna cona A 2, Šenčur
davčna številka: 25868462,
matična številka: 1201573000
je skladno z delitvenim načrtom po določilu 3.odst. 623. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 42/06, v nadaljevanju: ZGD-1) oddelila kapitalsko družbo s prenosom delov premoženja, pravicami in obveznostmi družbe, ki z oddelitvijo ne preneha na novo družbo, ki smo jo ustanovili zaradi oddelitve (oddelitev z ustanovitvijo novih družb).

Novoustanovljena družba (prevzemna družba), ki se imenuje:
RP investicije razvoj nepremičninskih projektov d.o.o., skrajšana firma: RP investicije d.o.o., Poslovna cona A 2, Šenčur,
davčna številka: 79492622
matična številka: 2361060000
je kot univerzalni pravni naslednik vstopila z 21.1.2008 v vsa pravna razmerja v zvezi s tem premoženjem, katerih subjekt je bila prenosna družba.