Obrtno-poslovna cona Šenčur

Prikaži aktualno ponudbo v OPC ŠenčurObrtno poslovna cona Šenčur - lokacija

Obstoječa Obrtno-poslovna cona Šenčur se nahaja med Kranjem in letališčem Brnik in obsega že več kot 20.000 m2 poslovnih površin. Zaradi vse večjih potreb po novih obrtno-storitvenih objektih načrtujemo širitev cone na območje P4-zahod.

Ureditveno območje je veliko cca. 9.500 m2 in na S strani meji na regionalno cesto Kranj - Brnik, na J strani cono zaključuje avtocesta Ljubljana - Jesenice. Na območju cone razpolagamo še z nepozidanimi površinami v obsegu 1.5 ha, za katere že pripravljamo projekte za gradnjo v letih 2012/13.

Z izjemno pozicijo v prostoru Obrtno-poslovna cona ustvarja okolje primerno dejavnostim, ki potrebujejo sodobno koncipirano, logistično umeščeno in funkcionalno opremljeno poslovno okolje.

Ugodna je tudi bližina:

  • AC priključek 350 m
  • Letališče Brnik 3 km
  • Kranj 3 km
  • Ljubljana 15 km