Poslovne stavbe, poslovni prostori

Ponudba poslovnih prostorov za različne vrste dejavnosti kot so poslovne storitve, pisarniška, trgovska, gostinska, storitvena ali proizvodnja dejavnost, je ena od glavnih prednosti naše ponudbe za kupce. Ponudbo nenehno dopolnjujemo z gradnjo novih objektov, po katerih se povprašuje na trgu nepremičnin.

Vse proste kapacitete namenjene za prodajo ali najem poslovnih prostorov se nahajajo v navedenih skupinah, ki so razvrščene glede na namembnost dejavnosti.