Storitve

Podjetje RP investicije ima dolgoletne izkušnje z razvojem, financiranjem in vodenjem nepremičninskih projektov.

Kot partner sodelujemo tako z lokalnimi skupnostmi kot tudi s poslovnimi in zasebnimi investitorji, katerim pomagamo pri zasnovi in izgradnji kompleksnih poslovnih con, poslovnih objektov ali stanovanjskih gradenj za trg. Naši primarni dejavnosti je razvoj in trženje nepremičninskih investicijskih projektov ter izdelava ocen tržnih vrednosti nepremičnin.

Izdelujemo študije rentabilnosti, iščemo primerne lokacije in izvajamo raziskave trga ter izdelujemo ocene investicij. Poleg razvoja projektov novogradenj, razvijamo tudi kompleksne poslovne cone v smislu urbanizacije nepozidanih površin ter izvajamo:

 • odkup zemljišč,
 • pripravo projektne dokumentacije (komunalna infrastruktura, posamezni objekti),
 • izvedbo komunalnega urejanja,
 • pridobivanje uporabnega dovoljenja,
 • gradnjo posameznih objektov,
 • izdelavo cenitev zemljišč
 • izdelavo cenitev obstoječih poslovnih prostorov, stanovanjskih objektov in novogradenj
 • trženje,
 • primopredajo.

V podjetju se ukvarjamo tudi s trženjem lastnih in tujih nepremičnin ter z izdelavo cenitve objekta oz. ocene vrednosti nepremičninskih pravic.

Za obe dejavnosti ima Sabina Fašmon Muznik pridobljeni licenci:

 • pooblaščena ocenjevalka nepremičnin 081-2/13-095,
 • nepremičninski posrednik 0023700243.