Komunalno opremljeno zemljišče Žirovnica 3

  • Tip ponudbe: Nakup
  • Lokacija: Žirovnica
  • Velikost: 3.712 m2
  • Koda: 181

Cena: 115 €/m2

V poslovni coni v Žirovnici prodamo komunalno opremljeno zemljišče v velikosti 3.712 m2. Zemljišče je mogoče združiti s sosednjim zemljiščem in ju povezati v večje zemljišče. Na predmetnem zemljišču je možno graditi objekt znotraj gradbenih mej in gradbene linije, glede na vaše potrebe. Maximalna površina objekta znaša 33,0 m x 43,0 m, etažnosti K+P+2. Dimenzija objekta je lahko tudi manjša, pozicija objekta pa mora biti na gradbeni liniji (GL).

Podrobnejše tehnične podatke glede velikosti objekta, višinskih gabaritov, etažnosti, odmikov….,so opredeljeni v Odloku o OPPN za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica, Ur.l.RS št.42 / 28.5.2010, oz. bi jih dogovorili pred sklenitvijo predpogodbe.

V poslovni coni so predvidene dejavnosti: trgovina, gostinstvo, proizvodnja, skladišča in logistika, servisne dejavnosti in razvojne dejavnosti. Zemljišče imajo cestni priključek na povezovalno cesto v coni ter komunalne priključke na robu parcel za vodo, elektriko, kanalizacijo, zemeljski plin in telekomunikacije. Vsa zemljišča so komunalno opremljena. Za komunalno opremo je pridobljeno uporabno dovoljenje, tako, da ni terminskih ovir za pričetek projektiranja ter kasneje pričetek gradnje objekta.

Več informacij lahko pridobite na elektronskem naslovu info@rpinvesticije.si ali na telefonskih številkah 04 279 18 00 in 041 652 494.

Oglas predstavlja lastno ponudbo podjetja RP investicije d.o.o.


Sorry, contact forms are only available inside EU.

Pošlji povpraševanje

Sorry, contact forms are only available inside EU.