Želite, da vas redno obveščamo o aktualni ponudbi in novih projektih? Naročite se na naše e-novice.

Organizacija dogodkov in najem prostorov

V Poslovnem centru Cubis lahko najamete večnamenski prostor, sejne sobe ali učilnico.

Komunalno opremljena zemljišca za 99 eur Poslovna cona Žirovnica


V zelenem okolju Občine Žirovnica razvijamo poslovno cono, namenjeno različnim dejavnostim, ki bo potencialnim investitorjem nudila realne možnosti za uspešno podjetništvo, predvsem pa nove priložnosti v aktualni gospodarski situaciji. Do konca leta 2012 je bila na območju cone uspešno zaključena gradnja dveh objektov, gradnja tretjega pa je v polnem teku!

Zakaj je Poslovna cona Žirovnica dobra odločitev?


Cona je arhitektonsko in urbanistično zasnovana kot uravnotežena celota. Umeščena je v stimulativno zeleno okolje, ki spodbuja k inovativnosti in ustvarjalnosti.

Zemljišča v coni so komunalno opremljena z najsodobnejšo komunalno infrastrukturo. V komunalni opremi zemljišč je zajeta možnost priključitve na cestni priključek, vodovodni priključek, kanalizacijski priključek, električni priključek, telekomunikacijski priključek ter priključek na zemeljski plin. 

Gradbene parcele se na delu območja lahko funkcionalno združujejo v večje parcele, tako da je mogoča izvedba objektov znotraj gradbenih meja na več parcelah.

Bližina avtoceste, železnice, dveh mednarodnih letališč (Brnik in Celovec) ter bližina avstrijske meje, so idealna izhodišča za poslovanje na trgih Centralne Evrope.

Cena komunalno opremljenega zemljišča znaša 69€/m2 + 30€/m2 čez 2 leti. V to ceno je vključen komunalni prispevek, torej je kupcu ob primopredaji izročena odločba občine, ki potrjuje plačilo komunalnega prispevka za predmetno zemljišče.


Osebna izkaznica cone: 

  • 22 objektov (predvidenih)
  • 75.000 m2 zemljišč 
  • 52.000 m2 območja pozidave 
  • 1.000 parkirnih mest
  • 15.000 m2 območja, predvidenega za širitev cone

Predvidene dejavnosti:

  • logistika, distribucija in proizvodnja
  • obrt, poslovne in servisne storitve
  • trgovina, gostinstvo in dopolnilne dejavnosti
  • druge dejavnostiProjekt financira: Projekt podpirata:  
Sberbank Občina Žirovnica Ooopz Jesenice