Trgovski center Žirovnica

Na severnem delu Poslovne cone, ob občinski cesti Žirovnica-Breg, je predviden trgovski center, v katerem bo lokalni trgovski center z marketom, spremljajočimi trgovsko, servisno-storitvenimi dejavnostmi in gostinskim lokalom.

Lokacija trgovskega centra je dobro vidna že iz glavne ceste in ob samem vhodu v Poslovno cono.

 

 

 

Velikost zemljišča, ki je namenjeno trgovskemu centru meri cca. 10.550 m2. Dostop do centra bo mogoč z lokalne ceste z zahodne strani. Z južne strani bo omogočen tudi poseben dovoz za dostavo. Ob samem centru bo zagotovljenih cca. 177 parkirnih mest.