Poslovni kompleks »L8« Brnik

Dovolite, da vam v okviru splošne ponudbe, predstavimo predviden Poslovni kompleks (Obrtno poslovna cona - OPC) »L8« Brnik.

Oglejte si predstavitveni letak.

Mikrolokacija in povezave

Ureditveno območje

Ureditveno območje OPC »L8« Brnik obsega približno 250.000 m2 zemljišč in se nahaja ob obvozni cesti (prestavitvi) državne ceste Kranj – letališče Brnik. Ureditveno območje je od letališča Jožeta Pučnika oddaljeno ca 500 m.

Območje je razdeljeno na 3 cone: CONA A, CONA B, CONA C.

Zemljišče z oznako A1 je bilo prodano velikemu transportnemu in logističnemu podjetju, ostala zemljišča (po posameznih fazah) pa so na razpolago kupcem. Nov lastnik bo na kupljenem zemljišču pričel z gradnjo objekta že v letu 2018.

Na ureditvenem območju je predvidena zložba zemljišč in parcelacija v skladu z OPPN-jem (občinski podrobni prostorski načrt), po predvideni idejni zasnovi parcelacije. V I. fazi je predvidena realizacija zemljišč faze A. Na območju so predvidene naslednje namembnosti: logistika, proizvodnja, obrtne dejavnosti, storitvene dejavnosti, itd. Prodajalec bo zemljišča komunalno opremil. Obseg komunalne opreme bo natančneje opredeljen v ponudbi.