Terminski roki

Zložba zemljišč in parcelacija 2016-2017
Komunalno opremljanje območja 2017
Možnost pričetka gradnje objektov  2017