Iskanje lokacij za znanega kupca

Za kupce poiščemo primerna zemljišča na območju celotne Slovenije.

Tovrstnih projektov se lotimo celovito in pri iskanju lokacij za zahtevnejše projekte pridobimo vse potrebne podatke za:

  • izdelavo analize trga,
  • oceno investicije,
  • študijo izvedljivosti,
  • umestitev objektov,
  • preveritev zemljiško-knjižnega stanja in
  • preveritev prostorske dokumentacije.