Izdelava cenitev oziroma ocen vrednosti vseh vrst nepremičnin

Ocenjevanje vrednosti nepremičnin je odvisno od več dejavnikov:

 • lokacije in lege nepremičnine,
 • stanja na trgu nepremičnin,
 • namembnosti, starosti, velikosti objekta,
 • prostorskih pogojev.

Ocenjujemo vse vrste nepremičnin (stanovanja, stanovanjske hiše, poslovni prostori, zemljišča) za različne namene.

Opravljamo vse storitve povezane s cenitvijo nepremičnin oz. oceno vrednosti nepremilninskih pravic zajema:

 1. Investicijski elaborat z obsegom naslednjih storitev:
  1. analizo obstoječega stanja nepremičnine:
   1. pozidano/nepozidano,
   2. stanje objekta in njegova potencialna uporabnost,
  2. lokalna presoja:
   1. analiza prostorskih aktov,
   2. opis lokacije (mikro, makro),
   3. komunalna opremljenost,
   4. morebitne služnostne pravice in ostala bremena na lokaciji,
  3. analiza najboljše uporabe
  1. določitev vrednosti po metodah
   1. na donosu zasnovanem načinu,
   2. način tržnih primerjav,
   3. nabavnovrednostni način,
  2. opredelitev končne vrednosti.

Za navedeno dejavnost ima Sabina Fašmon Muznik, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0695, pridobljeno licenco:

 • pooblaščena ocenjevalka nepremičnin, št. potrdila 081-2/13-095, reg.št. E-00111, pri Slovenskem inštitutu za revizijo (SIR) v Ljubljani.

Sabina Fašmon Muznik, univ.dipl.inž.grad. ima pridobljeno tudi licenco za nepremičninskega posrednika št. 0023700243.