Zemljišča

Aktualna ponudba zemljišč namenjenih prodaji oziroma nakupu s podrobnejšimi podatki in vrsto rabe (večinoma so zemljišča namenjena gradnji objektov za proizvodne, servisne ter druge gospodarske dejavnosti) je opisana v nadaljevanju.

Ponudba je razdeljena po lokaciji posameznega zemljišča.