Razvoj nepremičninskih objektov v poslovni coni Šenčur

08. 01. 2021

Razvoj nepremičninskih objektov v poslovni coni Šenčur

Podjetje RP investicije d.o.o. namerava širiti obrtno poslovno cono Šenčur z izgradnjo novih poslovnih prostorov, skladišč in garaž v treh enotah urejanja prostora poslovne cone in sicer EUP ŠE-37, EUP-38 in EUP ŠE-40. Podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., ki ima številne reference na podobnih projektih bo projektiralo in koordiniralo gradnjo.

Na območju ŠE-37 je tik ob krožišču regionalne ceste Brnik – Kranj, na 4.225 m2 predvidena gradnja poslovnega objekta višinskih gabaritov P+2. Objekt bo zaznamovala neortogonalna tlorisna zasnova z veliko steklenimi površinami. Odlična lokacija za vaše nove poslovne prostore na dobro izpostavljeni in vidni lokaciji ob regionalni cesti.

Prepoznavni objekt CUBIS nameravamo dopolniti z objektom CUBIS 2, ki bo oblikovno in vsebinsko dopolnjeval obstoječ objekt. Celotna kletna etaža, ki bo namenjena garažam, bo funkcionalno povezana z objektom CUBIS. Pisarniški prostori v sodobnih in funkcionalno zasnovanih tlorisih bodo zagotovo pripomogli k dobrem počutju zaposlenih, ki so ključ do uspešnega podjetja.

Na območju ŠE-40, ki se nahaja v osrednjem delu poslovne cone Šenčur, je predvidena izgradnja treh poslovnih objektov na skupni površini 6.238 m2. V pritličju so predvidene trgovske in storitvene površine, v nadstropjih pa pisarne oz. druge storitvene površine. Dimenzije objektov bodo 19,0 m x 43,0 m, 20,0 m x 42,5 m in 20,0 m x 41,5 m. Višinski gabariti pa bodo (K) +P+2.

Več informacij na: Tukaj

Nazaj