Priložnost za vaše podjetje in vaše sodelavce!

Sončno naselje Jurij leži v neposredni bližini Poslovne cone Šenčur ter ostalih pomembnih okoliških poslovnih središč. Tu so locirana številna podjetja, katerim se ponuja priložnost, da stanovanja v vila blokih najamejo ali kupijo kot kadrovska stanovanja za svoje zaposlene.

Vendar zakaj? Trend nakupa ali najema stanovanja za zaposlene se vse bolj uveljavlja v tujini, saj podjetju, zaposlenim in družbi prinaša številne prednosti.

Prednosti nakupa ali najema stanovanjske enote

Za podjetja

 • možnost upoštevanja amortizacije;
 • reden prihodek od najemnine;
 • dolgoročna kapitalska krepitev gospodarske družbe;
 • večanje ugleda pri iskalcih zaposlitve in pri poslovnih partnerjih;
 • izboljšanje konkurenčnosti podjetja;
 • privabljanje novih talentov in ohranjanje najboljših kadrov v podjetju;

Za zaposlene

 • višje zadovoljstvo zaposlenih;
 • vir za dvig osebnih dohodkov zaposlenih (manjše povračilo stroškov za prevoz, nižji stroški povezani s fluktuacijo zaposlenih …);
 • povečanje deleža prostega časa zaposlenih;
 • izboljšanje ekonomskega položaja zaposlenih (nižji strošek dnevne migracije, možnost dostopa do službe brez avtomobila …);
 • večja fleksibilnost.

Za okolje

 • spodbujanje uravnoteženega in geografsko razpršenega razvoja;
 • ukrep proti begu možganov.;
 • zmanjšanje dnevnih migracij in negativnega vpliva migracij na okolje;
 • ustvarjanje pozitivnih multiplikativnih ekonomskih učinkov;
 • krepitev konkurenčnosti in privlačnosti Slovenije.

Čas za nov začetek?

Sorry, contact forms are only available inside EU.