V zelenem okolju Občine Žirovnica razvijamo poslovno cono, namenjeno različnim dejavnostim, ki investitorjem nudi realne možnosti za uspešno podjetništvo in nove priložnosti. Do konca leta 2018 je bila zaključena gradnja štirih objektov, gradnja petega pa se zaključuje. V letu 2019 se bo pričela gradnja šestega objekta. Obstoječi objekti v coni so: Saxonia - Franke, Exacta Normalije, Bako, Pivovarna Carniola, Zbirni center Žirovnica in TTR.

Cona je arhitektonsko in urbanistično zasnovana kot uravnotežena celota. Umeščena je v stimulativno zeleno okolje, ki spodbuja k inovativnosti in ustvarjalnosti.

Zemljišča v coni so komunalno opremljena z najsodobnejšo komunalno infrastrukturo. V komunalni opremi zemljišč je zajeta možnost priključitve na cestni priključek, vodovodni priključek, kanalizacijski priključek, električni priključek, telekomunikacijski priključek ter priključek na zemeljski plin.

Bližina avtoceste, železnice, dveh mednarodnih letališč (Brnik in Celovec) ter bližina avstrijske meje, so idealna izhodišča za poslovanje na trgih Centralne Evrope.

Cena komunalno opremljenega zemljišča znaša od  115 €/m2 + DDV do 129 €/m2 + DDV. V to ceno je vključen komunalni prispevek, torej je kupcu ob primopredaji izročena odločba občine, ki potrjuje plačilo komunalnega prispevka za predmetno zemljišče.
Gradbene parcele se na delu območja lahko funkcionalno združujejo v večje parcele, tako da je mogoča izvedba objektov znotraj gradbenih meja na več parcelah.

Predvidene dejavnosti:

 • logistika, distribucija in proizvodnja
 • obrt, poslovne in servisne storitve
 • trgovina, gostinstvo in dopolnilne dejavnosti
 • druge dejavnosti

Osebna izkaznica cone:

 • 20 objektov (predvidenih)
 • 75.000 m2 zemljišč
 • 52.000 m2 območja pozidave
 • 1.000 parkirnih mest
 • 15.000 m2 območja, predvidenega za širitev cone

Upravna dokumentacija:

 • Odlok o OPPN (PDF)
 • Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN OPC Žirovnica (PDF)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za območje OPC Žirovnica (PDF)

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za vas

Naj vam pomagamo samo z enim korakom do rešitve.

Sorry, contact forms are only available inside EU.

Projekt financira in podpira: