Ocenjevanje vrednosti nepremičnin
je odvisno od več dejavnikov:

1

lokacije in lege nepremičnine

2

stanja na trgu nepremičnin

3

namembnosti, starosti in velikosti objekta

4

prostorskih pogojev

Opravljamo vse storitve povezane s cenitvijo nepremičnin oz. oceno vrednosti nepremilninskih pravic zajema:

 • Investicijski elaborat z obsegom naslednjih storitev:
 • analizo obstoječega stanja nepremičnine:
  • pozidano/nepozidano
  • stanje objekta in njegova potencialna uporabnost
 • lokalna presoja:
  • analiza prostorskih aktov
  • opis lokacije (mikro, makro)
  • komunalna opremljenost
  • morebitne služnostne pravice in ostala bremena na lokaciji
 • analiza najboljše uporabe
 • določitev vrednosti po metodah
  • na donosu zasnovanem načinu
  • način tržnih primerjav
  • nabavnovrednostni način
 • opredelitev končne vrednosti

Za navedeno dejavnost ima Sabina Fašmon Muznik,
univ.dipl.inž.grad., IZS G-0695, pridobljeno licenco:

pooblaščena ocenjevalka nepremičnin,
št. potrdila 081-2/13-095, reg.št. E-00111,
pri Slovenskem inštitutu za revizijo (SIR) v Ljubljani.