Priložnost za vašo rast v poslovni coni Šenčur

 

  

Kje?

Obstoječa Obrtno-poslovna cona Šenčur se nahaja med Kranjem in letališčem Brnik in obsega že približno 100.000 m2 poslovnih površin.

Ureditveno območje na S strani meji na regionalno cesto Kranj – Brnik, na J strani pa cono zaključuje avtocesta Ljubljana – Jesenice. Poslovna cona Šenčur se nahaja na frekventni lokaciji ob regionalni cesti Kranj-Brnik, v neposredni bližini mednarodnega Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana in dveh avtocestnih priključkov na gorenjsko avtocesto, ki je del X. panevropskega koridorja (Salzburg – Solun).

Zaradi vse večjih potreb po novih obrtno-storitvenih objektih načrtujemo širitev območja v enotah urejanja prostora ŠE-38 ter ureditev območij ŠE-37 in ŠE-40.

Zakaj mi?

Več kot 25 let izkušenj in 10 razvitih projektov v poslovni coni Šenčur, za katere smo pripravili Občinske podrobne prostorske načrte, jih sprojektirali, koordinirali izvedbo, nadzorovali izvedbo in pridobili uporabno dovoljenje, še vedno pa jih tudi operativno upravljamo – vse s svojimi strokovnjaki znotraj Skupine Ržišnik Perc.

Nova poslovna stavba »P4«

Namembnost: proizvodnja, servisna dejavnost, skladišče, logistika, lokali in pisarne

  • projekt tržimo kot celoto in po delih
  • enote so združljive
  • za vaše potrebe koncipiramo individualne rešitve
  • prodajamo nefinalizirane prostore
  • nudimo opcijo finalizacije in opreme prostorov na ključ
  • ponudbe izdelamo na osnovi razgovora in vaših potreb

Trenutno imamo izdelane idejne zasnove z variantnimi rešitvami. Zato vas vabimo, da skupaj najdemo projektne rešitve za vašo dejavnost.

Za več informacij prenesite PDF brošuro s pomočjo spodnjega obrazca.

Izpolnite kontakni obrazec in prejmite brošuro

Zaupajte nam vaše želje!

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za vas.

Kontakt