Za poslovne partnerje izvajamo vse storitve pri trženju in posredovanju nepremičnin.

Tudi na ta segment pristopamo s celotno širino strokovnih znanj in po potrebi vključujemo strokovnjake iz podjetij skupine Ržišnik Perc. Prevzemamo vse odgovornosti do investitorja in kupca oz. najemnika.

Pri posredovanju smo razvili poseben projektni pristop od analize tržnih razmer do priprave ustrezne stvarno-pravne, tehnične in marketinške dokumentacije za učinkovito trženje. Pripravljamo tudi vse vrste pravnih podlag, ki nastopajo v prometu z nepremičninami, poleg tega pa poskrbimo za pravilno izvedbo pravnih postopkov povezanih z nepremičninami.

Postopki:

1

prenosi lastninske pravice
na nepremičninah

2

ustanovitev služnosti in
vpisi služnosti v zemljiško knjigo

3

razdelitev solastnine
med solastniki