Trženje in posredovanje

Za poslovne partnerje izvajamo vse storitve pri trženju in posredovanju njihovih gradenj.

Tudi na ta segment pristopamo s celotno širino strokovnih znanj in po potrebi vključujemo strokovnjake iz podjetij skupine Ržišnik Perc. Prevzemamo vse odgovornosti do investitorja in kupca oz. najemnika.

Pri posredovanju smo razvili poseben projektni pristop od analize tržnih razmer do priprave ustrezne stvarno-pravne, tehnične in marketinške dokumentacije za učinkovito trženje.

Pripravljamo tudi vse vrste pravnih podlag, ki nastopajo v prometu z nepremičninami, poleg tega pa poskrbimo za pravilno izvedbo pravnih postopkov povezanih z nepremičninami.

Postopki:

 • prenosi lastninske pravice na nepremičninah,
 • ustanovitev služnosti in vpisi služnosti v zemljiško knjigo in
 • razdelitev solastnine med solastniki.

Pogodbe in listine:

 • pogodbe o medsebojnih razmerjih,
 • zemljiškoknjižna dovolila,
 • pooblastila,
 • sporazumi o delitvi solastnine,
 • kupoprodajne in služnostne pogodbe,
 • darilne, menjalne, najemne in zakupne pogodbe,
 • sporazumi o delitvi solastnine,
 • sporazumi o delitvi v etažno lastnino in
 • pogodba o komasaciji.

Da lahko opravljamo delo nepremičninskega posrednika smo izdali Splošne pogoje poslovanja pri posredovanju z nepremičninami št. SPP-2012/1.